WAKACJE, ㅤㅤZNÓW BĘDĄ WAKACJE ㅤ NA PEWNO MAM RACJE, ㅤ WAKACJE BĘDĄ ZNÓW. ..... ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ WAKACJE, ㅤㅤZNÓW BĘDĄ WAKACJE ㅤ NA PEWNO MAM RACJE, ㅤ WAKACJE BĘDĄ ZNÓW. .....
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pedagog Specjalny

Pedagog Specjalny

Nazywam się Dorota Płotka.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Gdyni pełnię funkcję pedagoga specjalnego.

W swojej pracy realizuję następujące zadania:

 1. współpracuję z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 • realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 1. współpracuję  z zespołem  organizującym  kształcenie, wychowanie i opiekę dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. wspieram nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,
 • dostosowaniu metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 1. udzielam pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom
 2. współpracuję, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami i instytucjami na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z:
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
 • placówkami doskonalenia nauczycieli
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
 • pracownikiem socjalnym
 • asystentem rodziny
 • kuratorem sądowym i innymi.
 1. przedstawiam radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Plan pracy w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek         10 : 00  -  14 : 30                 14 : 30 -15 : 30 – konsultacje

Wtorek                   10 : 45  -  15 : 30

Środa                       8 : 00  -  13 : 00

Czwartek                8 : 00  -  11 : 30

Piątek                      10 : 45  -  15 : 30

e – mail:  specjalista_pedagog@sp46.edu.gdynia.pl

Dorota Płotka

 

Data dodania: 2023-04-14 10:13:10
Data edycji: 2023-10-22 21:11:54
Ilość wyświetleń: 603

Gdynia jest najlepszym interesem, jaki kiedykolwiek Polska mogła zrobić...

Franciszek Sokół
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej