Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pedagog Specjalny

Pedagog Specjalny

Nazywam się Dorota Płotka.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Gdyni pełnię funkcję pedagoga specjalnego.

W swojej pracy realizuję następujące zadania:

 1. współpracuję z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 • realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
 • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
 • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 1. współpracuję  z zespołem  organizującym  kształcenie, wychowanie i opiekę dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. wspieram nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,
 • dostosowaniu metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 1. udzielam pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom
 2. współpracuję, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami i instytucjami na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z:
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
 • placówkami doskonalenia nauczycieli
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
 • pracownikiem socjalnym
 • asystentem rodziny
 • kuratorem sądowym i innymi.
 1. przedstawiam radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Plan pracy w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek         10 : 00  -  14 : 30                 14 : 30 -15 : 30 – konsultacje

Wtorek                   10 : 45  -  15 : 30

Środa                       8 : 00  -  13 : 00

Czwartek                8 : 00  -  11 : 30

Piątek                      10 : 45  -  15 : 30

e – mail:  specjalista_pedagog@sp46.edu.gdynia.pl

Dorota Płotka

 

Data dodania: 2023-04-14 10:13:10
Data edycji: 2023-10-22 21:11:54
Ilość wyświetleń: 507

Gdynia jest najlepszym interesem, jaki kiedykolwiek Polska mogła zrobić...

Franciszek Sokół
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej