ŻYCZYMY : ) ⠀⠀ RADOSNYCH, ⠀ BEZTROSKICH ⠀ ALE ⠀ PRZEDE ⠀ WSZYSTKIM ⠀ BEZPIECZNYCH ⠀ WAKACJI. ⠀⠀⠀ WIELU ⠀ SŁONECZNYCH ⠀ DNI ⠀ SPĘDZONYCH ⠀ W ⠀ TOWARZYSTWIE ⠀ PRZYJACIÓŁ.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady płatności za obiady w ZSP nr 4 w Gdyni

Wpłaty na obiady winny być dokonane przelewem, do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy. Ostateczny termin wpłat na następny miesiąc upływa 2 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy (z góry). Nie dotyczy to miesięcy: września i stycznia, dla których będą określone odrębne terminy.

Na konto należy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest należna za dany miesiąc. Wpłatę należy pomniejszyć o zgłoszony wcześniej odpis, którego wysokość należy zweryfikować z pracownikiem szkoły pod nr telefonu 58 629 12 69 wewn. 17 Wpłat za obiady można dokonywać przelewem na rachunek bankowy, po wcześniejszym sprawdzeniu na stronie internetowej szkoły lub na tablicy ogłoszeń jaka opłata obowiązuje za dany miesiąc.

 

Numer rachunku bankowego:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Chwaszczyńska 26, 81-571 Gdynia

92 1020 4900 0000 8802 3084 6869

W tytule zapłaty obowiązkowo należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Jeżeli wpłata nie obejmuje pełnego miesiąca, należy szczegółowo podać dni, za które jest dokonywana wpłata.

 

Ze względu na zmiany organizacyjne (przejście pracowników administracyjnych gdyńskich placówek oświatowych do Centrum Usług Przedszkoli i Szkół w Gdyni) OBOWIĄZUJĄ NAS BEZWZGLĘDNE TERMINY PRZEKAZYWANIA DO MIASTA MIESIĘCZNYCH INFORMACJI O PRZYPISIE NA OBIADY.

W związku z powyższym prosimy o dokonywania wpłat za obiady w terminie.

 

 

 

Data dodania: 2023-04-14 10:17:21
Data edycji: 2024-01-22 11:58:37
Ilość wyświetleń: 1119

Gdynia jest najlepszym interesem, jaki kiedykolwiek Polska mogła zrobić...

Franciszek Sokół
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej