Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Biblioteka szkolna

Regulamin

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i inny pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
-wypożyczając je do domu - lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe,
-czytając lub przeglądając na miejscu - księgozbiór podręczny, cza-sopisma,
-wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych - komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela.
4. Jednorazowo wypożyczyć można 2 książki na okres 30 dni, ale lek-tury na 2 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach można mieć po-życzonych więcej książek na ustalony z bibliotekarzem termin.
5. Przeczytane książki powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
6. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.
7. Wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
8. Uczeń zmieniający szkołę ma obowiązek oddać do biblioteki wszyst-kie wypożyczone książki i podręczniki.

Co zrobić, gdy książka została zniszczona lub zagubiona:

Zostawiłeś książkę w pociągu, autobusie lub daleko u babci.
Nie dopilnowałeś książki i została zniszczona.
Nie martw się! Przyjdź do biblioteki i powiedz, co się stało.
Poradzimy, gdzie można szukać książki lub gdzie podobną kupić.

Komputery w bibliotece

Skrócony regulamin Internetowego Centrum Multimedialnego (ICM)

 • Z ICM mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej (głównie kl. IV - VI) i gimnazjum, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także  rodzice uczniów, za okazaniem dowodu osobistego.
 • ICM czynne jest podczas obecności obu bibliotekarzy.
 • Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentu czy poszukiwaniu informacji.
 • Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych,.
 • Programy multimedialne udostępniane są na miejscu. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.
 • ICM nie jest dostępne wtedy, gdy odbywają się w nim lekcje.
 • Nauczyciele mogą prowadzić w ICM dodatkowe zajęcia po uprzednim uzgodnieniu terminu i przejęciu odpowiedzialności za porządek w pomieszczeniu.
 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest on niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • W przypadku naruszenia regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i wyproszenia go z ICM. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza. Uczniowie ponosić będą konsekwencje określone w statucie szkoły z możliwością obniżenia oceny zachowania.
ZABRANIA SIĘ:
 • wykorzystywania komputera do prowadzenia gier, zabaw w sieci (m.in. czatów) oraz korzystania z poczty internetowej,
 • instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych,
 • korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
 • wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych,
 • zmieniania przydzielonych stanowisk i zakłócania ciszy.

 

Wykaz czasopism

Dostępne tytuły czasopism w naszej bibliotece:

 1. AK Gdański Przekaz
 2. Aura
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Biologia w Szkole
 5. Charaktery
 6. Disney i Ja
 7. Dysleksja
 8. Edukacja Pomorska
 9. Gdyński Kwartalnik Oświatowy
 10. Geografia w Szkole
 11. Głos Nauczycielski
 12. Język Polski w Gimnazjum
 13. Język Polski w Szkole IV-VI
 14. Korepetytor
 15. Kubuś Puchatek
 16. Matematyka
 17. Matematyka w Szkole
 18. Mówią Wieki
 19. National Geographic
 20. Nauczanie Początkowe
 21. Nauczyciele i Matematyka
 22. Nowa Szkoła
 23. PC Word Komputer
 24. Polonistyka
 25. Poradnik Bibliotekarza
 26. Poznaj Swój Kraj
 27. Poznaj Świat
 28. Przegląd Oświatowy
 29. Przyroda Polska
 30. Remedium
 31. Schuss
 32. Świat Nauki
 33. Świerszczyk
 34. Świetlica w Szkole
 35. Victor Gimnazjalista
 36. Victor Junior
 37. Wiadomości Historyczne
 38. Wiedza i Życie
 39. Witch
 40. Wszystko dla Szkoły
 41. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 42. Wychowanie Komunikacyjne
 43. Wychowanie Muzyczne w Szkole
 44. Wychowanie Techniczne w Szkole
 45. Wychowawca
 46. Życie Szkoły
Data dodania: 2023-04-14 10:36:52
Data edycji: 2023-04-14 10:38:20
Ilość wyświetleń: 249

Gdynia jest najlepszym interesem, jaki kiedykolwiek Polska mogła zrobić...

Franciszek Sokół
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej