niedziela, 18 kwietnia 2021 roku


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni

autor: Zuzia Bojke

 

 

Szanowni Państwo!

Dodano: czwartek, 15 kwietnia 2021 roku
Zgodnie z decyzją Rządu od poniedziałku – 19. kwietnia 2021r. ponownie otwieramy placówkę. Dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych SP – kl.”0” pracować będą w trybie stacjonarnym. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć. Prosimy o przestrzeganie dotychczas funkcjonujących procedur i zasad związanych z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego.

Andrzej Gogola
Dyrektor ZSP NR 4 w Gdyni


Sukcesy naszych uczniów

Dodano: czwartek, 15 kwietnia 2021 roku
Nasi uczniowie, pomimo trwającej pandemii bardzo skutecznie wykorzystują czas na naukę i odnoszą znaczące sukcesy:

  • Julia Kurecka z klasy 8C uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,
  • Iwo Strzelecki z klasy 8A uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego,
  • Wojciech Jankowski z klasy 7D uzyskał tytuł Laurerata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Serdecznie Gratulujemy!

Publikacje naszych uczniów

Dodano: czwartek, 15 kwietnia 2021 roku
Mamy przyjemność opublikować - wiersze uczennic z klasy 6D:


Publikacje nauczycieli

Dodano: środa, 7 kwietnia 2021 roku
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją nauczycielki języka angielskiego, pani Doroty Wojtkowiak, pt: "Odwrócona lekcja w nauczaniu języka obcego" którą można przeczytać tutaj.


Wyniki rekrutacji

Dodano: środa, 7 kwietnia 2021 roku
Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz nie zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w szkole oraz przedszkola wywieszona jest w przedsionku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w terminie od 7 kwietnia br. od godz.12.00.
UWAGA! Rodzice dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych sprawdzą wyniki logując się na swoje elektroniczne konto rekrutacyjne.
Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki
Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic w terminie od 07 kwietnia do 12 kwietnia br. do godz. 16.00 musi potwierdzić wolę zapisu dziecka do placówki. Plik do pobrania w systemie rekrutacyjnym lub na www placówki.
Rodzice POTWIERDZENIE WOLI mogą przekazać na dwa sposoby:
1) skanują deklarację/oświadczenie woli i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy placówki: przedszkole@p57.edu.gdynia.pl
2) przekazują deklarację/oświadczenie woli w kopercie do sekretariatu placówki.
Niepodpisanie ww. dokumentów we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.


Opłaty za obiady w kwietniu

Dodano: czwartek, 1 kwietnia 2021 roku
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. oraz Rozporządzenia MEN z dnia 26 marca 2021 r. do 9 marca klasy 1-8 pracują w trybie zdalnym, a zerówka działa w ograniczonym zakresie. W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie się z wpłatą za obiady za kwiecień br. na konto placówki do czasu ogłoszenia przez władze informacji o wznowieniu pracy szkoły w trybie stacjonarnym. Zwroty za marzec br. będą wypłacane po wznowieniu żywienia w placówce.


Mistrzowie Ortografii

Dodano: środa, 31 marca 2021 roku
Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesach w trudnej sztuce ortografii. Uczniowie naszej szkoły brali udział w VIII Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”. W gronie laureatów znaleźli się uczniowie klasy 6c Paweł Sobiczewski oraz Michał Borzecki. Serdecznie gratulujemy! Warto też wspomnieć, że pozostałe uczestniczki etapu wojewódzkiego osiągnęły wysokie wyniki, co bardzo nas cieszy. W tym gronie znalazły się: Amelia Wiśniewska 6d, Zofia Makowska 6e oraz Aleksandra Chudzik 8b. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i życzymy wielu sukcesów, nie tylko w ortografii.Dialogi malarskie

Dodano: sobota, 13 marca 2021 roku
Dzieci z klasy II B wzięły udział w projekcie "Dialogi malarskie" wg dr M. A. Karczmarzyk. Projekt polega na malowaniu obrazu przez dwóch artystów- dzieci, symultanicznie. Idea działań malarskich oparta jest na poszukiwaniu drogi komunikacji i porozumiewania się z innymi. Werbalizacja bywa zamknięta, a znaki malarskie są wieloznaczne i uzupełniają się wzajemnie, dają możliwość wyrażenia uczuć.
opracowała: Dorota MarkowskaFinał konkursu informatycznego

Dodano: środa, 10 marca 2021 roku
Mamy przyjemność poinformować, że Jan Rzepka i Wojciech Jankowski zostali zakwalifikowanych do finału wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu Informatycznego, który odbędzie się 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 12-15 w Szkole Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Gdańsku przy ul. Juliusza Słowackiego 101. Gratulujemy Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom!


Wielka sztuka młodych artystów

Dodano: wtorek, 9 marca 2021 roku
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie plastycznym „Wielka sztuka młodych artystów” integrującym artystów wszystkich poziomów nauczania. Bohaterem projektu tym razem został malarz pajacyków, lalek, pacynek, przebierańców, dziecięcej kapeli i ludowego teatrzyku - Tadeusz Makowski. W roli głównej wystąpiło jego znane dzieło “Maskarada”, z aktorami w groteskowych maskach, ubranych w kanciaste formy. Makowski sprowadza w nim człowieka do brył i figur, ale pozostawia mu jego duszę. Nasz projekt z kolei pozwolił odkryć wrażliwość, szczerość i fantastykę wyobraźni naszych młodych artystów w różnych okresach rozwojowych. Zdjęcia prac naszych uczniów wkrótce.

Opiekunowie projektu: A. Kapuścińska, J. Perdian, M. TkaczeńDziel się uśmiechem

Dodano: środa, 3 marca 2021 roku
Jesienią nasza szkoła przystąpiła do VIII edycji programu organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż pt. "Dziel się Uśmiechem". Od października 2020r. klasy 1-3 w naszej szkole realizują program, którego celem jest edukacja uczniów na temat prawidłowej higieny jamy ustnej. Zajęcia prowadzą nauczyciele współpracujący z gdyńskim oddziałem PCK. Dzieci otrzymały materiały, dzięki którym w ciekawy sposób mogą poznać najważniejsze zasady oraz zalety dbania o swoje zęby. Przewodnikiem dzieci po świecie pięknego uśmiechu jest sympatyczna postać Super Wiewiórki, kojarzona z PCK od lat 60-ych XX wieku. Opiekun Szkolnego Koła PCK: Grażyna Mercado


Podróż Kolorową lokomotywą!

Dodano: poniedziałek, 1 marca 2021 roku
Zapraszamy wszystkich chętnych na wirtualną podróż KOLOROWĄ LOKOMOTYWĄ. Klikając w koła poszczególnych wagoników będziecie mogli poznać wybrane miejsca naszej szkoły. Miłej podróży! Dodatkowo zapraszamy naszych przyszłych i obecnych uczniów i przedszkolaków do kolejnej wirtualnej zabawy. Po kliknięciu w prezentację wybieramy figurę i klikamy w nią!


Czyste powietrze wokół nas

Dodano: piątek, 26 lutego 2021 roku
W ramach działań profilaktycznych w klasach 0 nauczyciele świetlicy realizowali program "Czyste powietrze wokół nas", którego jednym z głównych celów jest zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu. Dzięki przeprowadzonemu doświadczeniu, dzieci miały okazję zaobserwować, jak powstaje smog. Z Dinusiem wyruszyły w podróż mające na celu zwiększenie świadomości szkodliwości dymu papierosowego. J.Perdian, A. Kapuścińska, M.Abramska


Konsultacje dla uczniów klas 8

Dodano: wtorek, 2 lutego 2021 roku
Szanowni Państwo! Informujemy o możliwości skorzystania przez uczniów klas ósmych z konsultacji z nauczycielami (przedmiotów egzaminacyjnych) na terenie szkoły. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu nauczycielowi danego przedmiotu (podczas zajęć on-line).


Powrót do szkoły klas 1-3 ważne informacje!

Dodano: czwartek, 14 stycznia 2021 roku
Szanowni Państwo!
Poniżej znajdują się informacje opracowane w oparciu o Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III z 11 stycznia 2021 r. Większość procedur zostało wprowadzonych i funkcjonowało w 2020 roku. Przypominamy obowiązujące zasady oraz wprowadzamy nowe procedury w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci, Państwa – rodziców i opiekunów oraz wszystkich pracowników szkoły.

Sposób organizowania zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa na terenie szkoły poza obrębem sal lekcyjnych (Wymóg noszenia maseczek nie obowiązuje tylko podczas trwania zajęć lekcyjnych oraz spożywania posiłków). Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć je w indywidualną osłonę ust i nosa.
3. Uczniowie zobowiązani są do zachowania ogólnych zasad higieny - częste mycie lub dezynfekcja rąk.
4. Dzienny plan zajęć uczniów ogranicza ich przemieszczanie się pomiędzy klasami do niezbędnego minimum.
5. Dla każdej klasy zostaje przydzielona jedna stała sala lekcyjna, z której danego dnia tylko ta klasa będzie korzystała (wykorzystane zostaną sale lekcyjne kl.4-8).
6. Nadal obowiązuje nakaz poruszania się po szkole (tylko w uzasadnionych przepadkach) zgodnie z oznaczonymi kierunkami ruchu (strzałki na holach i korytarzach).
7. Uczniowie podczas wyznaczonych przerw przebywają na korytarzu, gdzie znajduje się sala, w której mają aktualnie zajęcia.
8. Organizacja wyjść poza teren szkoły zostaje zawieszona do odwołania.
9. Zabrania się przynoszenia na teren szkoły przedmiotów osobistych. Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów i podręczników, własnych posiłków i napojów (wyjątek – obiady na stołówce).
10. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym ramowym planem zajęć obowiązującym podczas nauki stacjonarnej.
11. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej zostaną podzieleni na grupy wiekowe. Każda grupa korzystać będzie z odrębnej sali.
12. Uczniowie, którzy korzystają ze stołówki szkolnej, będą spożywać posiłki w wyznaczonych stałych porach (rotacyjnie, podczas przerw oraz w trakcie zajęć lekcyjnych) – opieka nauczycieli świetlicy.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci
1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek przy głównym wejściu), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
3. opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa).
4. Rodzice, którzy przyprowadzają dzieci w godz.7.00-8.00, pozostawiają je pod opieką nauczyciela świetlicy dyżurujacego przy drzwiach wejściowych. Uczniowie rozpoczynajacy naukę w godzinach późniejszych samodzielnie udają się do przypisanej im szatni.
5. Rodzice odbierający dzieci oczekują na nie przed budynkiem lub w przedsionku, telefonicznie kontaktują się ze świetlicą ; zachowują wszystkie środki ostrożności (osłona ust i nosa, dystans).
6. Uczniowie z klas, których zajęcia odbywać się będą w skrzydle szkoły kl.4-8 (C piętro, F parter, F piętro) , korzystać będą z szatni klas starszych.

Kontakty z osobami z zewnątrz
1. Kontakt pomiędzy dyrekcją, sekretariatem, nauczycielem bądź wychowawcą a rodzicem odbywać się będzie głównie z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
2. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.
3. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do podania aktualnych numerów telefonów, stały kontakt i niezwłoczną reakcję w razie otrzymania wiadomości o budzącym niepokój stanie zdrowia dziecka.

Biorąc pod uwagę konieczność minimalizowania zagrożenia związanego z pandemią, apelujemy (jeśli istnieje taka możliwość) o ograniczenie czasu pozostawiania dzieci w szkolnej świetlicy.


Komunikat

Dodano: środa, 21 października 2020 roku
W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemicznej, w porozumieniu z organem prowadzącym, zamierzam wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni o zgodę na wprowadzenie (od 26 października 2020 r.) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni nauczania hybrydowego. Takie kroki podejmą też dyrektorzy innych gdyńskich szkół podstawowych.

Przedszkole nr 57 oraz uczniowie klas 0-3 SP 46 pracować będą w trybie stacjonarnym, bez zmian, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Uczniowie kl.4-8 uczyć się będą w trybie zdalnym – tj. pozostaną w domach, a lekcje odbywać się będą metodą połączeń on-line.
Obowiązywać będzie dotychczasowy plan zajęć – połączenia nawiązywane będą o stałej porze – zgodnie z tradycyjnym planem dzwonków. Czas trwania zajęć to 30-45 minut.


Stołówka szkolna zapewni wyżywienie uczniom kl.0-3, którzy będą uczęszczać do szkoły i korzystają z obiadów. Opłacona kwota za obiady dla uczniów kl.4-8 objęta zostanie zwrotem. Obowiązująca od poniedziałku organizacja pracy placówki wynika z troski o wspólne bezpieczeństwo. Proszę Was – rodziców i opiekunów o zapewnienie dzieciom (uczniom kl.4-8) odpowiednich warunków do pracy zdalnej oraz wsparcie. Zachęcam do kontaktu on-line z wychowawcą, nauczycielami uczącymi w klasie, pedagogiem oraz psychologiem.

Dyrektor ZSP nr 4
Andrzej Gogola


Regulamin

Dodano: czwartek, 15 października 2020 roku
Dyrekcja szkoły zwraca się ze szczególną prośbą o zapoznanie z Regulaminem Funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 46 w Gdyni w czasie epidemii Covid-19, który obowiązuje w naszej szkole od 1 września 2020 roku, ze zmianami od 15 października 2020 roku.