Lekcja pokazowa elementy do wykorzystania na zajęciach:

Podstawowa animacja Marquee, przyjmuje postać:

<marquee><img src="nazwa obiektu.rozszerzenie"></marquee>

Zastosowanie:

Dodatkowe parametry są wstawiane w ramach otwierającego znacznika, tj. <MARQUEE parametr>

Tekst może się poruszać na trzy sposoby:

BEHAVIOR=SCROLL powoduje, że tekst porusza się od jednego brzegu strony w kierunku drugiego, znika za nim i wypływa ponownie zza pierwszego brzegu.

behavior=scroll

BEHAVIOR=SLIDE powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i zatrzymuje się.

behavior=slide

BEHAVIOR=ALTERNATE powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i "odbija się", powracając w kierunku pierwszego.

 

BGCOLOR=kolor pozwala określić kolor tła, czyli drogi, po której porusza się napis lub obiekt. Kolor można podać w postaci numerycznej lub słownej (16 barw). Opis słowny obejmuje: Black, Olive, Teal, Red, Blue, Maroon, Navy, Gray, Lime, Fuchsia, White, Green, Purple, Silver, Yellow, Aqua.

 

 

Fizyczne wymiary drogi są wyznaczone przez parametry HEIGHT=x (wysokość) i WIDTH=y (szerokość). Można je wyrazić w pikselach lub procencie wysokości i szerokości ekranu.

 

Parametr LOOP=x pozwoli powtórzyć ruch tekstu x razy.

 

Parametr SCROLLAMOUNT=x pozwala określić w pikselach skoki tekstu (ruch odbywa się skokami po x pikseli). Przy niewielkiej wartości ruch jest płynny i wolniejszy, przy dużych - nieco szarpany i szybszy.

Scrollamount=5

Scrollamount=30

Scrollamount=50

Parametry Direction=right, left, down, up określają kierunek poruszania sie obiektu.

Direction=right

Direction=Left

Direction=down

Direction=up