Nauka programowania w języku C++

Środowisko programistyczne Dev C++ do nauki języka programowania C++ do ściągnięcia z:
Dev-C++ 5.0 beta 9.2 (4.9.9.2) (9.0 MB)

1. Lekcja pierwsza - Struktura programu w C++
2. Lekcja druga - Instrukcje cout oraz cin w C++
3. Lekcja trzecia - Typy zmiennych w C++. Operacje na zmiennych
4. Lekcja czwarta - Operacje na zmiennych - zadania
5. Lekcja piąta - Operator przypisania i operator łączenia w C++
6. Lekcja szósta - Inkrementacja i dekrementacja w języku C++
7. Lekcja siódma - Więcej o strumieniach cout i cin
8. Lekcja ósma - Instrukcja warunkowa w C++
9. Lekcja dziewiąta - Zadania arytmetyczne w C++
10. Lekcja dziesiąta - Instrukcja warunkowa - ćwiczenia praktyczne

 

 

Nauka programowania w języku Turbo Pascal

Środowisko Turbo Pascal do nauki programowania w Pascalu do ściągnięcia z: Turbo Pascal 7.0 for DOS

1. Lekcja pierwsza - Wprowadzenie do programowania w Turbo Pascalu
2. Lekcja druga - Podstawy obsługi środowiska zintegrowanego TP
3. Lekcja trzecia - Struktura programu pascalowego
4. Lekcja czwarta - Stałe w Turbo Pascalu
5. Lekcja piąta - Instrukcja warunkowa (akternatywa) w TP
6. Lekcja szósta - Zmienne i typy danych w Turbo Pascalu