wtorek, 21 marca 2023 roku
O szkole


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Świetlica

 

 

Narodowe Święto Niepodległości

Dodano: piątek, 11 listopada 2022 roku
Do obchodów Narodowego Święta Niepodległości włączyła się społeczność świetlicy. Została przygotowana tablica z okolicznościową gazetką ścienną, a także uczniowie wraz z wychowawcami świetlicy w czwartek 10.11 wzięli udział we wspólnym śpiewaniu narodowego hymnu.


opracowała: M.Jankowska

 

 

 

Prosimy szczególnie zapoznać się z procedurami obowiązującymi w świetlicy w czasie epidemii.

Dokumenty do pobrania:

Karta informacyjna dla rodziców
Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy
Oświadczenie o samodzielnym wyjściu
Upoważnienie o odbieraniu dla osoby małoletniej
Upoważnienie jednorazowe do odebrania ucznia ze świetlicy
Jednorazową zgodę na wyjście ucznia do domu

 


Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego, która w racjonalny sposób organizuje dzieciom ich czas wolny przed i po lekcjach. Świetlica jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (tj. regenerację sił fizycznych i psychicznych) rozrywkę, która wyzwala przyjemne emocje, oraz rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań. Opieka nad dzieckiem jest ważnym obowiązkiem, nie może ona się ograniczać do zapewnienia mu posiłków oraz miejsca do odrabiania lekcji i wypoczynku. Dziś naczelną pozycję zajmują zadania powiązane ściśle z samym procesem wychowania. Obydwie funkcje świetlicy, opiekuńcza i wychowawcza, są współzależne i określamy je jako zadania opiekuńczo - wychowawcze. Przeprowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków wiedzy
w nauce. Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego 1.

W czasie zajęć plastyczno - technicznych dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Przygotowują przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią korytarze szkoły, świetlicę i biorą udział w konkursach na szczeblu szkoły, miejskim (liczne nagrody, wyróżnienia, nagrody rzeczowe, dyplomy).

telefon bezpośredni do świetlicy:

+48 880 338 100

Joanna Reiter-Perdian
1. M. Czarniewicz, Funkcja placówki pozaszkolnej w systemie oświaty i wychowania, "Biuletyn Pedagogiczny" Pałacu Młodzieży w Warszawie, nr 4 (23), 1965, s. 2.