środa, 7 grudnia 2022 roku
O szkole


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

 

Rekrutacja uzupełniająca

Dodano: piątek, 3 czerwca 2022 roku
Informujemy, że w dniach 6-10.06 br. trwać będzie rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 46 na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie na stronie:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia


 

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

 

Publikujemy najnowsze informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych.

 • Zarządzenie Prezydenta
 • Klauzula RODO

  Dokumenty do wypełnienia:
  Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2022 /2023 (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły);

  lub

 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2022 /2023 (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

  oraz załączniki: (Załączniki do wniosku rekrutacyjnego wypełniają wyłącznie rodzice dzieci spoza obwodu szkoły!)

  • Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej
  • Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek
  • Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata
  • Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata w rodzinie
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą
  • Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek
  • Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek


  Przypominamy, że rodzice kandydatów na ucznia klasy I SP muszą dostarczyć zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz kopię aktu urodzenia dziecka.
  Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30 zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym.

Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do klasy 2 i wyższej Szkoły Podstawowej nr 46, bardzo prosimy o wypełnienie odpowiedniego wniosku

Rejon Szkoły Podstawowej nr 46 obejmuje następujące ulice:
1. Baczyńskiego
2. Brzechwy
3. Makuszyńskiego
4. Fleszarowej – Muskat
5. Porazińskiej
6. Chwaszczyńska
7. Tuwima
8. Górnicza
9. Myśliwska
10. Witosławy
11. Zwinisławy
12. Lipowa
13. Damroki
14. Gryfa Pomorskiego
15. Waleriana SZefki
16. Gałczyńskiego
17. Iwaszkiewicza

 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

 

Publikujemy najnowsze informacje dotyczące rekrutacji:

 

Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się do placówki pierwszego wyboru w celu złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie danego kryterium. (najpóźniej do 1 kwietnia br. do godz. 16.00).

Dokumenty należy składać wyłącznie w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic w terminie do 25 kwietnia do godz. 16.00 musi udać się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.

DZIECKO NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE do przedszkola/szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dodano: niedziela, 23 maja 2021 roku
Publikujemy najnowsze informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 oraz wniosek o przyjęcie dziecka.
Publikujemy Klauzulę informacyjną dla rodziców

 

Rekrutacja uzupełniająca

Dodano: środa, 19 maja 2021 roku
Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do Przedszkola nr 57
oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 46 na rok szkolny 2021 /2022


24 maja od godz. 10.00 do 28 maja 2021 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków do przedszkola lub „zerówki” szkolnej oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w placówce pierwszego wyboru. Dokumenty prosimy składać w placówce pierwszego wyboru osobiście ZSP nr 4, ul. Chwaszczyńska 26 lub elektronicznie na adres: przedszkole@p57.edu.gdynia.pl.

W załączeniu zasady naboru oraz dokumenty rekrutacyjne:

załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8.

Potwierdzenie woli

Dodano: poniedziałek, 17 maja 2021 roku
Publikujemy potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni


Dokumenty rekrutacja do klas I SP

Dodano: wtorek, 2 marca 2021 roku
Publikujemy dokumenty do wypełnienia:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2021 /2022
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły),

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2021 /2022
(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).

Przypominamy, że rodzice kandydatów na ucznia klasy I SP muszą dostarczyć zaświadczenie
o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Termin postępowania rekrutacyjnego do klas I SP:
29.03-23.04.2021 do godziny 15.00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Dodano: piątek, 5 marca 2021 roku
W związku z rozpoczęciem zapisów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 publikujemy:

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2021/2022

Potwierdzenie woli zapisu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola

Rekrutacja

Dodano: poniedziałek, 1 lutego 2021 roku
Publikujemy najnowsze informacje dotyczące rekrutacji do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:


 

 

Dokumentacja do pobrania:

 • Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2021 /2022
  (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
 • Zgłoszenie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2021 /2022
  (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
 • załącznik nr 1: Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej
 • załącznik nr 2: Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej do której składany jest wniosek
 • załącznik nr 3: Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata
 • załącznik nr 4: Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata w rodzinie
 • załącznik nr 5: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • załącznik nr 6: Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą
 • załącznik nr 7: Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców
  kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek
 • załącznik nr 8: Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego
  w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

 

 

Szkoły Podstawowej nr 46 obejmuje następujące ulice:

1. Baczyńskiego
2. Brzechwy
3. Makuszyńskiego
4. Fleszarowej - Muskat
5. Porazińskiej
6. Chwaszczyńska
7. Tuwima
8. Górnicza
9. Myśliwska
10. Witosławy
11. Zwinisławy
12. Lipowa
13. Damroki
14. Gryfa Pomorskiego
15. Waleriana SZefki
16. Gałczyńskiego
17. Iwaszkiewicza