wtorek, 21 marca 2023 roku
O szkole


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Psycholog szkolny

Witam!

Nazywam się Aneta Daszkiewicz. W Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 4 w Gdyni pełnię funkcję psychologa szkolnego. Poniżej publikuję listę zadań, którymi zajmuję się na codzień:

  • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
  • Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
  • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Powyższe zadania, realizuję we współpracy z:

Dyrekcją szkoły
Rodzicami
Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół
Nauczycielami i pracownikami innych szkół
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

mgr Aneta Daszkiewicz psycholog szkolny   

 

 

Plan pracy w roku szkolnym 2021/2022

Poniedziałek

8.00-12.00

Wtorek

10.00-15.30

Środa

10.00-14.30

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

11.00-15.00

Aneta Daszkiewicz
psycholog@sp46.edu.gdynia.pl

Plan B:

poniedziałek, czwartek 9.00-13.30, wtorek, środa 10.00-14.30, piątek 9.00-13.00