wtorek, 21 marca 2023 roku
O szkole


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Odkryj moje możliwości

W ramach projektu indywidualizacji nauczania uczniów klas 1 - 3, współfinansowanego przez Unię Europejską, z dniem 1 marca 2012r. w naszej szkole został wdrożony program zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych lub mających trudności w nauce pod nazwą "Odkryj moje możliwości".

            Celem głównym projektu "Odkryj moje możliwości" jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez:

  1. indywidualizację procesu nauczania dzieci klas I-III, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie czytania, pisania i podstaw nauk matematycznych,
  2. poprawę rozwoju mowy i zniwelowanie wad postawy,
  3. rozwinięcie zainteresowań i predyspozycji uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, plastycznych, teatralnych.

            Do projektu zostali zaproszeni uczniowie wytypowani na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Projekt jest realizowany w formie dodatkowych zajęć prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły do czerwca 2013r.