wtorek, 21 marca 2023 roku
O szkole


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Zasady płatności za obiady w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni

 
Wpłaty na obiady winny być dokonane przelewem, do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy. Ostateczny termin wpłat na następny miesiąc upływa 2 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy (z góry). Nie dotyczy to miesięcy: września i stycznia, dla których będą określone odrębne terminy.

Na konto należy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest należna za dany miesiąc. Wpłatę należy pomniejszyć o zgłoszony wcześniej odpis, którego wysokość należy zweryfikować z pracownikiem szkoły. Wpłat za obiady można dokonywać przelewem na rachunek bankowy, po wcześniejszym sprawdzeniu na stronie internetowej szkoły lub na tablicy ogłoszeń jaka opłata obowiązuje za dany miesiąc.

Numer rachunku bankowego:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Chwaszczyńska 26, 81-571 Gdynia
92 1020 4900 0000 8802 3084 6869

W tytule zapłaty obowiązkowo należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata. Jeżeli wpłata nie obejmuje pełnego miesiąca, należy szczegółowo podać dni, za które jest dokonywana wpłata.

BARDZO WAŻNE

Odpis za obiad należy zgłosić na 2 dni przed terminem obiadu, którego dotyczy zgłoszenie. Wpłaty przelewem na obiady należy dokonywać do 25 dnia miesiąca poprzedniego. Uczniowie, za których nie dokonano wpłaty na żywienie, nie otrzymają posiłku. Na konto należy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest należna za dany miesiąc. Wpłatę można pomniejszyć o zgłoszony wcześniej odpis, którego wysokość należy zweryfikować z pracownikiem szkoły (tel. 58 629 12 69 wew. 17). W wyjątkowych przypadkach, po terminie, wpłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy szkoły. Obiady będą wydawane od 2 dnia po dokonaniu zapłaty.

 

Wpłaty za obiady w kwietniu 2023 roku


Ilość obiadów: 16 x 5 zł = 80 zł


Termin wpłat do dnia 27 marca 2023 roku

Prosimy o terminowe wpłaty za obiady.
Przypominamy, że brak terminowych wpłat bardzo dezorganizuje pracę kuchni.

Wpłat należy dokonywać tylko przelewem na nr konta bankowego
92 1020 4900 0000 8802 3084 6869

W tytule zapłaty obowiązkowo podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Uczniowie, za których nie dokonano wpłaty za żywienie, nie otrzymają posiłku.

Wpłaty za obiady za dni minione będą odsyłane.
Jeżeli wpłata nie obejmuje pełnego miesiąca, należy szczegółowo podać dni, za które jest dokonywana wpłata.