wtorek, 21 marca 2023 roku
O szkole


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

 

Logopeda

Na zajęcia te przeznaczona jest jedna godzina tygodniowo dla każdej klasy i odbywają się one w sali 24. Schemat działania dotyczący powyższych zajęć przebiega w następujący sposób:

   • Na początku każdego roku szkolnego wszystkie dzieci klas zerowych, nowe dzieci klas pierwszych  oraz uczniowie, którzy dołączyli do klas drugich i trzecich poddawani są badaniom pod kątem wad wymowy.
   • Badane są też dzieci, które przyjęto do szkoły w czasie trwania roku szkolnego, jak również te, u których  wymowa budzi niepokój nauczyciela prowadzącego (wychowawcy, polonisty).
   • Uczniowie dzieleni są na grupy, ze względu na stwierdzoną wadę artykulacji oraz stopień jej natężenia.
   • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w klasach 2-3 oraz przeważnie trzy razy w miesiącu w klasach 0-1 dla każdego dziecka, w zależności od nasilenia wady.
   • Oprócz zajęć typowo logopedycznych, które realizowane są w gabinecie terapeutycznym przed lustrem, w klasach "0" odbywają się zajęcia z logorytmiki, czyli ćwiczymy wymowę w ruchu, w salkach judo.
   • Dziecko uczęszczające na zajęcia z logopedii musi posiadać zeszyt, w którym nauczyciel prowadzący zapisuje swoje uwagi dotyczące przebiegu terapii i wkleja ćwiczenia realizowane na danej lekcji oraz zadania domowe z instrukcją  ich wykonywania dla rodziców.
   • Pod koniec roku szkolnego przeprowadzane są ponownie badania uczniów uczęszczających na zajęcia terapii logopedycznej, w celu stwierdzenia postępów i skuteczności działań terapeutycznych.

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

sala nr 24


Prowadząca:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

 

 

 

 

 

8.55-9.40

 

0a logopedia

 

 

 

9.50-10.35

 

0b logopedia

 

 

 

10.45-11.30

 

1c logopedia

 

 

0c
logopedia

11.50-12.35

2b,3d logopedia

3c logopedia

 

2d
logopedia

 

12.50-13.35

2a,3a    logopedia

2c,3b logopedia

 

1a,1b
logopedia

 

13.45-14.30