środa, 7 grudnia 2022 roku
Konkursy 2022/2023
Konkursy 2021/2022
Konkursy 2020/2021
Konkursy 2019/2020
Konkursy 2018/2019


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska


Regulamin szkolnego konkursu matematycznego

dla klas IV - VII Szkoły Podstawowej

 

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, doskonalenie zdolności poznawczych, w tym umiejętności swobodnego posługiwania się metodami matematycznymi.
2. Konkurs trwa od 16.10.2017r. do 08.06.2018r.
3. W jego skład wchodzi 8 zestawów zadań. Ostatni zestaw jest elementem podsumowującym samodzielność pracy uczestników.
4. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 46
w Gdyni, zaczynając od poziomu klasy IV.
5. Uczniowie startują w jednej z dwóch kategorii wiekowych:
MYŚLICIELE - uczniowie klasy IV – V szkoły podstawowej
 WIEDZĄCY - uczniowie klas VI – VII szkoły podstawowej

6. Uczestnictwo w konkursie polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań matematycznych umieszczonych na stronie internetowej szkoły w terminach podanym wraz z regulaminem konkursu.
7. Za każde pełne, prawidłowo uzasadnione i rozwiązane zadanie można zdobyć punkty w liczbie podanej przy jego treści .
8. Rozwiązania zadań należy dostarczyć we wskazanym terminie do nauczycieli uczących matematyki w poszczególnych klasach, pamiętając o umieszczeniu na nich danych osobowych uczestnika konkursu (imię i nazwisko, klasa do której uczęszcza).
9. Prace oddane po terminie nie będą sprawdzane.
10. Informacje dotyczące bieżącej punktacji umieszczane będą na stronie internetowej szkoły.
11. Za każde pełne 15 pkt. zdobytych za rozwiązanie zadań konkursowych uczeń, niezależnie od poziomu edukacyjnego, otrzymuje ocenę celującą z matematyki jako ocenę cząstkową.
12. Rozliczenia punktów na oceny dokonuje się w dwóch terminach:


I. do 12 stycznia 2018 r.
II. do 8 czerwca 2018 r.


13. Organizator konkursu ma prawo sprawdzić, czy uczeń samodzielnie rozwiązał dane zadanie. W przypadku potwierdzenia niesamodzielności, uczeń otrzymuje punkty karne w liczbie równej liczbie punktów możliwych do zdobycia za dane zadanie.
14. Na zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych czekają ciekawe nagrody. Masz pomysł na rozwiązanie któregoś z zadań w zestawie, a może umiesz rozwiązać je wszystkie – pomyśli, zapisz i przynieś do nauczycieli uczących matematyki.


Masz pomysł na rozwiązanie któregoś z zadań w zestawie, a może umiesz rozwiązać je wszystkie - pomyśli, zapisz i przynieś do nauczycieli uczących matematyki.

Zapraszamy do zabawy !

Organizatorzy:

Anna Domzała
Lucyna Grochowska
Wioleta Borowska
Ewa Rauch
Marta Cygert

 

Terminy:

I. 16.10-03.11.2017
II. 13.11-01.12.2017
III. 11.12-05.01.2018
IV. 15.01-16.02.2018
V. 26.02-16.03.2018
VI. 26.03-15.04.2018
VII. 23.04-11.05.2018
FINAŁ
28.05-08.06.2018

 

Zestawy zadań konkursowych:

Myśliciele zestaw nr 1

Wiedzący zestaw nr 1

 

Myśliciele - rozwiązania zestawu nr 1

Myśliciele - wyniki po zestawie nr 1

Myśliciele - zestaw nr 2

 

Wiedzący - rozwiązania zestawu nr 1

Wiedzący - wyniki po zestawie nr 1

Wiedzący - zestaw nr 2

 

Wiedzący - rozwiązania zestawu nr 2

Wiedzący - wyniki po zestawie nr 2

Wiedzący - zestaw nr 3

 

Myśliciele - rozwiązania zestawu nr 2

Myśliciele - wyniki po zestawie nr 2

Myśliciele - zestaw nr 3

 

Myśliciele - rozwiązania zestawu nr 3

Myśliciele - wyniki po zestawie nr 3

Myśliciele - zestaw nr 4

 

Wiedzący - rozwiązania zestawu nr 3

Wiedzący - wyniki po zestawie nr 3

Wiedzący - zestaw nr 4

 

Wiedzący - rozwiązania zestawu nr 4

Wiedzący - wyniki po zestawie nr 4

Wiedzący - zestaw nr 5

 

Myśliciele - rozwiązania zestawu nr 4

Myśliciele - wyniki po zestawie nr 4

Myśliciele - zestaw nr 5

 

Wiedzący - rozwiązania zestawu nr 5

Wiedzący - wyniki po zestawie nr 5

Wiedzący - zestaw nr 6

 

Myśliciele - rozwiązania zestawu nr 5

Myśliciele - wyniki po zestawie nr 5

Myśliciele - zestaw nr 6

 

Wiedzący - rozwiązania zestawu nr 6

Wiedzący - wyniki po zestawie nr 6

Wiedzący - zestaw nr 7

 

Myśliciele - rozwiązania zestawu nr 6

Myśliciele - wyniki po zestawie nr 6

Myśliciele - zestaw nr 7

 

Wiedzący - rozwiązania zestawu nr 7

Wiedzący - wyniki po zestawie nr 7

 

Myśliciele - rozwiązania zestawu nr 7

Myśliciele - wyniki po zestawie nr 7