wtorek, 21 marca 2023 roku
Konkursy 2022/2023
Konkursy 2021/2022
Konkursy 2020/2021
Konkursy 2019/2020
Konkursy 2018/2019


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Papierowy zawrót głowy

Dodano: czwartek, 8 czerwca 2017 r
2 czerwca 2017 roku w naszej szkole, po raz siódmy, odbyło się podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Origami "Papierowy zawrót głowy". Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło "Ptasi Raj". Zadanie polegało na przygotowaniu pracy przedstawiającej model ptaka lub kompozycję składającą się z wielu ptaków. Technika tworzenia musiała być zgodna ze sztuką składania papieru jaką jest orgiami. Trud wykonania prac konkursowych podjęło 94 uczniów z 12 gdyńskich szkół podstawowych i 3 gimnazjów. Jak co roku młodzi twórcy wykazali się niezmierną kreatywnością, nieograniczoną wyobraźnią i oryginalnością pomysłów. Prace te można podziwiać na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w placówce organizatora.

Jury po burzliwych obradach nagrodziło 27 uczestników w ośmiu kategoriach wiekowych. Wśród nagrodzonych osób VII edycji konkursu wyróżniono pracę Tymoteusza Rogackiego z klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 47. Jego barwny paw wykonany z modułu chińskiego wzbudza ogromny podziw i uznanie wśród osób zwiedzających wystawę. Po uroczystym rozdaniu nagród uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatach kreatywnego tworzenia form origami. Finaliści i laureaci zmierzyli się z ostatnim zadaniem, jakie towarzyszyło tej edycji - pod okiem rówieśników składali zabawki z papieru: kolorowe bączki, ramki i ninja star (shuriken).

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Pomorski Kurator Oświaty Pani Monika Kończyk oraz Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Bartosz Bartoszewicz. Przedsięwzięcie to uzyskało wsparcie ze strony Rady Dzielnicy Karwiny oraz Urzędu Miasta Gdynia, dzięki czemu możliwy był zakup cennych nagród. Za wspieranie naszych działań serdecznie dziękujemy!
W oparciu o towarzyszące nam od lat motto "Piękno należy wesprzeć, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje wielu" miło nam było poznać grono uczniów oraz wspierających ich merytorycznie opiekunów odpowiedzialnych za propagowanie sztuki orgiami wśród uczniów gdyńskich szkół.

Lista nagrodzonych znajduje się tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia

 

 

 

 

VII Międzyszkolny Konkurs Origami
dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum

"PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY"

Tegoroczna edycja to
PTASI RAJ

SZCZEGÓŁY KONKURSU

1. ORGANIZATORZY: Zespół Szkół nr 13 ul. Chwaszczyńska 26 81-571 Gdynia Tel. 58-629-12-69
Opiekunowie konkursu: Ewa Grabowska i Anna Domzała


2. CELE KONKURSU:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej ekspresji dzieci,
- popularyzowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego czasu,
- kształcenie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej,
- integrowanie środowiska.

3. UCZESTNICY: Uczniowie trójmiejskich szkół podstawowych i gimnazjów

4. TERMIN NADSYŁANIA PRAC  upływa 24.05.2017 r. Prace należy przesłać na adres organizatora (z dopiskiem "PAPIEROWY ZAWRÓT GŁOWY"). Można  je także dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach jego pracy.

Uwaga! Nie decyduje data stempla pocztowego. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.

5. FINAŁ KONKURSU odbędzie się 02.06.2017r. w siedzibie organizatora. Szczegółowe informacje prześlemy do uczestników w odrębnym piśmie oraz zostaną one umieszczone na stronie internetowej organizatora najpóźniej do 5 dni przed rozstrzygnięciem.

6. ZASADY KONKURSU:
I. Tegoroczny konkurs organizowany jest w 3 kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 0 - III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej
- uczniowie klas I -III gimnazjum

II. Na konkurs należy przygotować pracę płaską lub przestrzenną wykonaną zgodnie z zasadami sztuki orgiami, przedstawiającą model ptaka lub kompozycję składającą się z kilku ptaków. Należy ją wykonać jedną z wybranych technik w zależności od kategorii wiekowej:
- ORIGAMI PŁASKIE Z KOŁA I KWADRATU
  (klasy I - III szkoły podstawowej, wyłącznie prace indywidualne na kartce A4),
- ORIGAMI PRZESTRZENNE
  (z jednej lub kilku kartek papieru, wszystkie kategorie wiekowe, wyłącznie prace indywidualne),
- ORIGAMI MODUŁOWE
  (modele z kilku lub więcej kartek papieru, wszystkie kategorie wiekowe, wyłącznie prace indywidualne).

Uwaga! Prace można uzupełnić innymi elementami niż elementy wykonane techniką origami.

III. Wszystkie prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres placówki z nr telefonu, imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail opiekuna. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Przewiduje się, że wszystkie prace laureatów będą udostępnione na życzenie szkół jako "wystawa pokonkursowa".

7. JURY OCENIAĆ BĘDZIE:
- pomysłowość, oryginalność i wyobraźnię w zakresie tematu przewodniego w danej edycji,
- atrakcyjność wizualną,
- estetykę wykonania,
- trudność złożeń.

8. NAJLEPSZE PRACE zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej pt. "Ptasi Raj " w siedzibie organizatora.

9. Regulamin oraz lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły www.zs13gdynia.pl.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych (imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły) uczestników konkursu.

10. Prace uczestniczące w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.

 

WSZELKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI
PROSIMY KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO ORGANIZATORÓW

ewa.origami@op.pl; anna.domzala@gmail.com