wtorek, 21 marca 2023 roku
Konkursy 2022/2023
Konkursy 2021/2022
Konkursy 2020/2021
Konkursy 2019/2020
Konkursy 2018/2019


Ułatwienia dostępu
Deklaracja dostępności

Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem danych osobowych jest
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni reprezentowany przez Dyrektora
Pana Andrzeja Gogolę

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Konkurs „Mój las”.

Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa serdecznie zapraszają do udziału w XXXI edycji konkursu „Mój las”.

 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

I etap odbywa się na szczeblu regionalnym
II etap odbywa się na szczeblu centralnym
I etap na szczeblu regionalnym organizowany jest przez Okręgowe Zarządy Ligi Ochrony Przyrody. Po obradach Sądu Konkursowego najlepiej ocenione prace dostają się do II etapu na szczeblu centralnym.

Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych. Aby wziąć udział w I etapie konkursu w województwie pomorskim pracę należy wysłać lub dostarczyć do Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku (ul. Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk) w terminie do 30 listopada 2017 roku (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).

Tematy konkursu ustalone w XXXI edycji 2017/2018 dla każdej kategorii wiekowej:
kategoria I – Mój ulubiony mieszkaniec lasu (dzieci szkół podstawowych klas I-III)
kategoria II – Runo leśne i jego mieszkańcy (dzieci szkół podstawowych klas IV-VI i VII)
kategoria III – Zwierzęta leśne – sprzymierzeńcy czy szkodniki (młodzież szkół gimnazjalnych)
kategoria IV – Ochrona różnorodności biologicznej w lasach (młodzież ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i zawodowych)

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:

1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formaie max A3. Dopuszczalne są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną, jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora, wraz z podaniem wieku i klasy autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez Sądy Konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczaplne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

opiekun: Agnieszka Tokarska-Kleina