sobota, 16 stycznia 2021 roku
Rada Rodziców


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Konto bankowe

 Rada Rodziców ustaliła wysokość składki rodzica w kwocie 6 zł/ m-c.

Wpłaty proszę dokonywać u skarbników klas lub Skarbnika Rady Rodziców p. Teresy Kornowskiej.

W przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły, opłata jest proporcjonalnie dzielona na ilość dzieci, np. przy 2-ce dzieci np. opłata wynosi 2 x 30 zł. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Banku Pekao S.A. I Oddział w Gdańsku Filia nr 1 w Gdyni przy ul. Nowowiczlińska 35 o numerze:

3612 4012 4211 1100 1001 0012 32

Prosimy o podawanie w tytule wpłat oprócz nazwiska również klasę, do której uczęszcza uczeń, za którego wnoszona jest opłata. Dodatkowo informujemy, że wpłaty można dokonywać również bezpośrednio u Skarbnika klasowego na zebraniach rodziców.

Pamiętaj nie zwlekaj, bądź otwarty na potrzeby swojej pociechy i innych dzieciaków!

 

 Księgowością i Finansami Rady Rodziców zajmuje się Pani Teresa Kornowska - pracownik administracyjny szkoły. W Radzie Rodziców pełni funkcję Skarbnika Rady Rodziców. Kontakt pok. 65, piętro I obok sekretariatu szkoły. Przypominamy Skarbnikom klasowym o jak najszybsze przekazywanie zebranych składek do kasy Skarbnika Rady Rodziców z załączoną listą wpłacających.