środa, 21 lutego 2018 roku
Przedszkole

Koła Zainteresowań 2017/2018
Patron Szkoły
Przedmioty
e-dziennik

Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest pan Andrzej Gogola.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ABI w szkole jest pani Jolanta Fitek.

Przebudowa budynku

Dodano: poniedziałek, 16 listopada 2017 r
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 26 informuje, że 16.10.2017r. odbył się przetarg nieograniczony na „Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania parterowej części budynku szkoły na przedszkole 4-oddziałowe przy ul. Chwaszczyńskiej 26”. Nie wpłynęła żadna oferta. Rozpoczęto poszukiwanie firm do wykonania prac z wolnej ręki, czego efektem jest podpisana w dniu 15.11.2017r. umowa na „Przebudowę przedszkola” z firmą PROVISION Sp. z o.o. Zgodnie z jej warunkami zakończenie prac budowlanych nastąpi do 28.02.2018r. Dokładna data rozpoczęcia działalności Przedszkola nr 57 zostanie podana na zebraniu dla rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola, które odbędzie się w styczniu 2018 r. Termin podpisywania umów podany zostanie na zebraniu.
Planowane otwarcie to 6-7 marca 2018 roku