sobota, 23 stycznia 2021 roku
Przedszkole


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Kadra i Personel

 

 

KADRA PRZEDSZKOLA nr 57

Wicedyrektor mgr Anna Neubauer

       Grupa

Imię i nazwisko
wychowawcy

Stopień awansu zawodowego

Imię i nazwisko
pomocy nauczyciela

Imię i nazwisko
woźnej oddziałowej

Leśne Ludki

mgr Izabela Sikora
mgr Marta Paw

Nauczyciel dyplomowany
Nauczyciel kontraktowy

Aleksandra Gęzikiewicz

Krystyna Zach

Elfy

mgr Alicja Czapp
mgr Sylwia Guzińska
mgr Anna Neubauer

Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel dyplomowany
Nauczyciel dyplomowany

-


Elżbieta Wiśniewska

Świetliki

mgr Olena Chmurzyńska
mgr Anna Jezierska

Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel kontraktowy

-

Barbara Łosik

Skrzaty

mgr Marzena Klawa

Nauczyciel kontraktowy

-

Ilona Mazalon


    

Język angielski: mgr Ilona Wiśniewska – nauczyciel dyplomowany
Religia:  mgr Katarzyna Czekaj – nauczyciel mianowany
Logopeda: mgr Grażyna Olczyk – nauczyciel dyplomowany mgr Marzena Klawa – nauczyciel kontraktowy
Intendentka: Ewa Idźkowiak
Kuchnia    Patrycja Sobiesiak, Sylwia Sadowska, Grażyna Piątek
Konserwator:  Waldemar Mucha