czwartek, 26 kwietnia 2018 roku
Przedszkole

Patron Szkoły
Przedmioty
e-dziennik

Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest pan Andrzej Gogola

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji ABI w szkole jest pani Katarzyna Nowak

Przedszkole

 

 

Kliknij na informację z lewej strony, która Ciebie interesuje

Przedszkole

Aktualności

Teatr Qfer w naszym przedszkolu

We wtorek 24 kwietnia odwiedził nas teatr Qfer z przedstawieniem Śmieciowisko. Bohater teatrzyku, lekko roztargniony, dziwnie ubrany Pan Bałaganiarz mieszkający na śmietniku, przedstawił niezwykłe wersje znanych i lubianych bajek. Z kolorowych pojemników na odpady wyłoniła się królewna Śmieszka, Robak i rybka, Nieprzemakalny Kapturek, a nasze przedszkolaki z zaciekawieniem śledziły ich losy i żywo reagowały na humorystyczne sceny. Świetna zabawa połączona ze śpiewem i nauką segregacji odpadów była dla dzieci atrakcyjnym urozmaiceniem trwającego tygodnia działań ekologicznych z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

 ​


Pierwszy dzień wiosny

 Z piosenką na ustach, kwiatami i kolorowymi plakatami dzieci  z naszego przedszkola pożegnały zimę, a powitały wiosnę.  Pani Wiosna napisała  do nas list i obiecała piękne i ciepłe dni.  Marzannę wykonała Grupa 4 wraz z wychowawczyniami, p. Izą i p. Martą, a plakaty każda z grup. Pan Waldemar, który jest złotą rączką w przedszkolu, obiecał, że naszą marzannę wrzuci do najbliższej rzeki. Wierzymy na słowo.

 ​


Zapraszamy do udziału
w Przedszkolnym Konkursie Plastyczno – Technicznym:

pt. „Zrób to z mamą, zrób to z tatą – EKOZABAWKA!”

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są Anna Neubauer oraz wychowawczynie grup.

CELE KONKURSU:
 pogłębienie wiedzy na temat zagadnień z zakresu ekologii,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych,
 rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
 rozwijanie umiejętności pracy zespołowej;
 rozwijanie zdolności manualnych,
 wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych,
 integracja poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 57 oraz rodziców – praca wspólna.
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki przez dziecko i 1 rodzica z materiałów ekologicznych, bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi.
3. Praca powinna być opatrzona metryczką z następującymi danymi: imię i nazwisko dziecka oraz rodzica, nazwa grupy.
4. Prace zostaną ocenione i nagrodzone w kategoriach wiekowych:
 3-4 latki
 5-6 latki
5. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
 wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
 inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
 wrażenie estetyczne,
 spełnienie podanych wytycznych.

6. Prace należy przekazywać wychowawcy. Termin dostarczania prac mija 30.04.2018r.(poniedziałek).
7. Oceny prac konkursowych dokona powołana komisja. Decyzje komisji są ostateczne.
8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w maju 2018r.
9. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na Wystawie w naszym Przedszkolu.
10. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie otrzyma dyplom.
14. Dostarczone prace będą podlegać zwrotowi (rodzic może odbierać pracę po zakończeniu wystawy).
15. Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

Autor:  Anna Neubauer

 Przedszkole 57
ul.Chwaszczyńska 26
81-571 Gdynia
Tel. 58/676-57-21
e-mail: zsp4.przedszkole57@gmail.com