niedziela, 18 kwietnia 2021 roku
O szkole


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Publikujemy Klauzulę informacyjną dla rodziców

 

Dokumenty rekrutacja do klas I SP

Dodano: wtorek, 2 marca 2021 roku
Publikujemy dokumenty do wypełnienia:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2021 /2022
(dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły),

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2021 /2022
(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).

Przypominamy, że rodzice kandydatów na ucznia klasy I SP muszą dostarczyć zaświadczenie
o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Termin postępowania rekrutacyjnego do klas I SP:
29.03-23.04.2021 do godziny 15.00

Procedura odwoławcza

Dodano: środa, 14 kwietnia 2021 roku
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Wniosek prosimy przesyłać w formie elektronicznej od 14 kwietnia br. na adres: przedszkole@p57.edu.gdynia.pl

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Dodano: piątek, 5 marca 2021 roku
W związku z rozpoczęciem zapisów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 publikujemy:

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2021/2022

Potwierdzenie woli zapisu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola

Rekrutacja

Dodano: poniedziałek, 1 lutego 2021 roku
Publikujemy najnowsze informacje dotyczące rekrutacji do gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:


 

 

Dokumentacja do pobrania:

 • Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2021 /2022
  (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
 • Zgłoszenie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w roku szkolnym 2021 /2022
  (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)
 • załącznik nr 1: Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej
 • załącznik nr 2: Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej do której składany jest wniosek
 • załącznik nr 3: Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata
 • załącznik nr 4: Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata w rodzinie
 • załącznik nr 5: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • załącznik nr 6: Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą
 • załącznik nr 7: Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców
  kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek
 • załącznik nr 8: Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego
  w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

 

 

Szkoły Podstawowej nr 46 obejmuje następujące ulice:

1. Baczyńskiego
2. Brzechwy
3. Makuszyńskiego
4. Fleszarowej - Muskat
5. Porazińskiej
6. Chwaszczyńska
7. Tuwima
8. Górnicza
9. Myśliwska
10. Witosławy
11. Zwinisławy
12. Lipowa
13. Damroki
14. Gryfa Pomorskiego
15. Waleriana SZefki
16. Gałczyńskiego
17. Iwaszkiewicza