środa, 28 października 2020 roku
O szkole


Patron Szkoły
Przedmioty


Najciekawsze video z życia Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni

Cookies

Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

Administratorem Danych Osobowych ADO w szkole jest Pan Andrzej Gogola

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych do obsługi szkoły jest Pani
Aleksandra Nodzyńska

Biblioteka szkolna

Aktualności:

Dodano: środa, 9 września 2020 roku

Rozpoczynamy kolejny
MARATON CZYTELNICZY

Lubisz czytać (tylko 7 książek) i nie boisz się testów!
(co miesiąc 1 z każdej zadanej książki)
Weź udział w konkursie czytelniczym i zgłoś chęć udziału w bibliotece szkolnej!
Nagrody czekają!

Do 6 października przeczytaj i przyjdź na 1 test (o terminie testu zawiadomimy oddzielnie):

KL. II – III: Marcin Pałasz, Wszystko zaczyna się od marzeń
KL. IV – VI: Paweł Beręsewicz, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek
KL. VII - VIII: Ryszard Kapuściński, Znika czas [w: tegoż] Podróże z Herodotem
Pozostałe informacje w bibliotece szkolnej

Jednocześnie publikujemy listę lektur WMC 2020-21 do Maratonu Czytelniczego.

 

 

 

Dodano: środa, 3 czerwca 2020 roku

 

 

 

Dodano: poniedziałek, 25 maja 2020roku

Biblioteka – miejsce dla każdego! W wolnej od nauki chwili, zapraszamy w krótką, miejscami egzotyczną, podróż po najpiękniejszych bibliotekach świata.
Nauczyciele bibliotekarze informują:

 

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w grudniu 2018 r. odbył się w szkole konkurs pt. „Ignacy Jan Paderewski – wielki kompozytor i polityk”. Konkurs składał się z dwóch części. Cześć teoretyczna w formie testu dotyczyła wiedzy o życiu, twórczości muzycznej i działalności politycznej wielkiego Polaka. Ważnym elementem pracy uczniów było odgadywanie kompozycji muzycznych I. J. Paderewskiego w odpowiedniej kolejności oraz wybór portretu mistrza. Test rozwiązywało 13 uczniów pod opieką nauczyciela muzyki pani Katarzyny Rogolińskiej.


Część plastyczna konkursu miała na celu zaprojektowanie znaczka pocztowego poświęcony I. J. Paderewskiemu. Działalność twórcza, w której wzięło udział 12 młodych artystów odbyła się w szkole pod kierunkiem nauczyciela plastyki pani Małgorzaty Tkaczeń.


Konkurs poprzedzony był spotkaniem uczniów z pracownikiem Poczty Polskiej Regionalnym Koordynatorem ds. filatelistyki w Gdańsku panią Elżbietą Kaczyńską. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się o zasadach dotyczących projektowania znaczków. Spotkanie zorganizował nauczyciel opiekun koła filatelistycznego Krystyna Markowska-Lewko.
Efektem podjętych działań jest wystawa pokonkursowa projektów znaczków pocztowych oraz zdobyta wiedza na temat polskiego kompozytora i polityka.


Laureatami konkursu zostali:


kategoria wiedzy:
1 miejsce – Anna Polak kl. III b G,
3 miejsce – Ada Kołodziejczak III dG, Sylwia Giernatowska III bG, Filip Krysztofowicz VIIb – ex aequo


kategoria projekt znaczka pocztowego:
1 miejsce – Oliwia Dustet kl. III d G i Gabriela Pobłocka kl. VIII c – ex aequo
2 miejsce – Sylwia Giernatowska kl. III b G
3 miejsce – Julia Jasińska kl. VIII c

 

 

 

W kwietniu 2016 roku biblioteka szkolna zakupiła nowe pozycje dla nauczycieli i rodziców:

Zubrzycka E. - "Trudne pytania" - książka pomagająca rodzicom i wychowawcom znaleźć od-powiednie słowa w rozmowie z dzieckiem, które dotknęła ciążka choroba lub śmierć osoby bliskiej. Te sytuacje wywołują silne emocje, powodujące niepokój. Książka dostarcza szczegółowej wiedzy pomagającej spokojnie wesprzeć najmłodszych.
Zubrzycka E. - "Motylek dla dzieci" - 2 część powyższej książki zawierająca opowiadania przekazujące dziecku ważne informacje o tym, czym jest życie, strata i tęsknota oraz o tym, jakimi drogami dochodzi się do spokoju i radości życia
Zubrzycka E. - "Mały wielki przyjaciel" - bohaterem książki jest zwierzątko, które przy pierwszym spotkaniu budzi niechęć, tak jak czasami ludzie, a po bliższym poznaniu zadziwia radością, mądrością, przywiązaniem do najbliższych. Książka uświadomi każdemu dziecku, że jest wyjątkowe i ma wiele zalet, które pewnego dnia zostaną zauważone.
Koźmińska I., Olszewska E. - "Z dzieckiem w świat wartości" - jest niezbędnym elementarzem postępowania z dziećmi. Autorki odwołując się do konkretnych doświadczeń, pomagają rodzicom i wychowawcom nie tylko wprowadzić dzieci w świat wrażliwości moralnej i uczuciowej, lecz także pomagają uczyć podejmowania właściwych decyzji.

Biblioteka przyjmie:

lektury

"Nie płacz koziołku" - S. Michałkow
"Kwiat kalafiora" - M. Musierowicz
"Tomek w krainie kangurów" - A.  Szklarski
"Sposób na Alcybiadesa" - E. Niziurski
"Zaczarowana zagroda" - A. Cz. Centkiewiczowie
"Balladyna" - J. Słowackiego
"Folwark zwierzęcy" - G. Orwell
"Niemcy"- L. Kruczkowski
"Opium w rosole" - M. Musierowicz
"Pamiętnik z Powstania Warszawskiego" - M. Białoszewski
"Mały Książę" - A. Saint-Exupery
"Władca much" - W. Golding
"Stara baśń" - J. Kraszewski
"Stary człowiek i morze" - E. Hemingway
"Skąpiec" - J. Molier
"Wiersze wybrane" - W. Szymborska

pocztówki z Gdyni (niekoniecznie nowe, niekoniecznie najstarsze)

 

 

Ważne informacje

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2017/2018:
poniedziałek  8.00 - 15.30
wtorek  8.00 - 15.30
środa 8.00-14.00 dzień pracy technicznej, możliwe oddawanie wypożyczonych książek oraz wypożyczanie lektur
czwartek 8.00 - 15.30     
piątek 8.00 - 15.30

Biblioteka dysponuje zbiorem składającym się z około 12000 woluminów,
w tym szczególnie duży wybór książek historycznych. Od niedawna posiadamy książki Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego polecane do wspólnego czytania dzieciom i dorosłym.
Dysponujemy również bogatym wyborem czasopism (nie tylko metodycznych).
Prowadzimy kartotekę zagadnieniową opartą w dużej mierze na zawartości czasopism.

 

Informacja dla rodziców

Gdy uczeń zmienia szkołę podczas roku szkolnego ma obowiązek oddać do biblioteki wszystkie wypożyczone książki i podręczniki.

 

Regulamin

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i inny pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
-wypożyczając je do domu - lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe,
-czytając lub przeglądając na miejscu - księgozbiór podręczny, cza-sopisma,
-wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych - komplety przekazane do dyspozycji nauczyciela.
4. Jednorazowo wypożyczyć można 2 książki na okres 30 dni, ale lek-tury na 2 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach można mieć po-życzonych więcej książek na ustalony z bibliotekarzem termin.
5. Przeczytane książki powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
6. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej lub zniszczonej.
7. Wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
8. Uczeń zmieniający szkołę ma obowiązek oddać do biblioteki wszyst-kie wypożyczone książki i podręczniki.

Co zrobić, gdy książka została zniszczona lub zagubiona:

Zostawiłeś książkę w pociągu, autobusie lub daleko u babci.
Nie dopilnowałeś książki i została zniszczona.
Nie martw się! Przyjdź do biblioteki i powiedz, co się stało.
Poradzimy, gdzie można szukać książki lub gdzie podobną kupić.

Komputery w bibliotece

Skrócony regulamin Internetowego Centrum Multimedialnego (ICM)

 • Z ICM mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej (głównie kl. IV - VI) i gimnazjum, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także  rodzice uczniów, za okazaniem dowodu osobistego.
 • ICM czynne jest podczas obecności obu bibliotekarzy.
 • Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentu czy poszukiwaniu informacji.
 • Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych,.
 • Programy multimedialne udostępniane są na miejscu. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.
 • ICM nie jest dostępne wtedy, gdy odbywają się w nim lekcje.
 • Nauczyciele mogą prowadzić w ICM dodatkowe zajęcia po uprzednim uzgodnieniu terminu i przejęciu odpowiedzialności za porządek w pomieszczeniu.
 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest on niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 • W przypadku naruszenia regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i wyproszenia go z ICM. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza. Uczniowie ponosić będą konsekwencje określone w statucie szkoły z możliwością obniżenia oceny zachowania.
  ZABRANIA SIĘ:
  • wykorzystywania komputera do prowadzenia gier, zabaw w sieci (m.in. czatów) oraz korzystania z poczty internetowej,
  • instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych,
  • korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
  • wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych,
  • zmieniania przydzielonych stanowisk i zakłócania ciszy.

 

 

Rodzaje zbiorów:

Wykaz książek Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego
znajdujących się w zasobach biblioteki szkolnej polecanych
do wspólnego czytania dzieci i rodziców

 

Cykl lub zagadnienie

Tytuł

Autor

Bezpieczne dziecko
- przemoc

Dobre i złe sekrety

E. Zubrzycka

Dręczyciel w klasie

E. Zubrzycka

Po co się złościć

E. Zubrzycka

Słup soli

E. Zubrzycka

Śmierdzący ser

C. DePino

Tajemnica Michasia

E. Zubrzycka

Bezpieczne dziecko
- rozwiązywanie konfliktów

Jak pomyślę - tak zrobię

E. Zubrzycka

Bezpieczne dziecko
- prawo do mówienia "nie"

Nie lubię łaskotek!

M. Aboff

Zbyt miła

M.W.Pellegrino

Bezpieczne dziecko - zanim zaufasz

Czy mogę pogłaskać psa?

E. Zubrzycka

Praca terapeutyczna z dzieckiem
- pomoc dzieciom mówić o krzywdzie

Trzy pytania do Dobrej Wróżki

E. Zubrzycka

Wielkie problemy naszych dzieci

Dlaczego tatuś krzyczy

F.Dell'Innocenti

Mamo, boję się szkoły

G. Ramera

Seria książek o uczuciach

Bawian, Cudan i pułapki zazdrości

W. Kołyszko

Latający śpiwór i maski wstydu

W. Kołyszko

Pogromca potworów i magia strachu

W. Kołyszko

Zaklęte miasto i sekrety smutku

W. Kołyszko

Maruder i Pogódek na wakacjach

E. Zubrzycka

Dzieci z rodzin zastępczych

Czas niepewności

J. Wilgocki

Dzieci z autyzmem

Krzyś jest wyjątkowy

C. A.Amenta

Kłopoty z zasypianiem

Nocne straszydła

I. W. Marcus

Kłopotliwe sny

Joasia i wilk

T. Lobby

O życiu i śmierci

Jesień liścia Jasia

L. Buscaglia

Ogród - dobra opowieść na wielki smutek

G. Maag

Niezdara może być odważny

O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów

E. Zubrzycka

 

Wykaz czasopism

Dostępne tytuły czasopism w naszej bibliotece:

 1. AK Gdański Przekaz
 2. Aura
 3. Biblioteka w Szkole
 4. Biologia w Szkole
 5. Charaktery
 6. Disney i Ja
 7. Dysleksja
 8. Edukacja Pomorska
 9. Gdyński Kwartalnik Oświatowy
 10. Geografia w Szkole
 11. Głos Nauczycielski
 12. Język Polski w Gimnazjum
 13. Język Polski w Szkole IV-VI
 14. Korepetytor
 15. Kubuś Puchatek
 16. Matematyka
 17. Matematyka w Szkole
 18. Mówią Wieki
 19. National Geographic
 20. Nauczanie Początkowe
 21. Nauczyciele i Matematyka
 22. Nowa Szkoła
 23. PC Word Komputer
 24. Polonistyka
 25. Poradnik Bibliotekarza
 26. Poznaj Swój Kraj
 27. Poznaj Świat
 28. Przegląd Oświatowy
 29. Przyroda Polska
 30. Remedium
 31. Schuss
 32. Świat Nauki
 33. Świerszczyk
 34. Świetlica w Szkole
 35. Victor Gimnazjalista
 36. Victor Junior
 37. Wiadomości Historyczne
 38. Wiedza i Życie
 39. Witch
 40. Wszystko dla Szkoły
 41. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 42. Wychowanie Komunikacyjne
 43. Wychowanie Muzyczne w Szkole
 44. Wychowanie Techniczne w Szkole
 45. Wychowawca
 46. Życie Szkoły


W Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 w Gdyni polecamy także:

 1. Książki z następujących działów:
 • psychologicznego (m.in. o dysleksji, logopedii i innych dysfunkcjach),
 • Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego (m.in. autorstwa Elżbiety Zubrzyckiej) o konfliktach między rówieśnikami do wspólnego czytania rodziców z dziećmi.
 1. Kasety magnetofonowe do nauki języka angielskiego pt. "English Junior" - 80 części.
 2. Czasopisma