poniedziałek, 22 października 2018 roku

 

Koła Zainteresowań 2018/2019

Kółko sportowe dla uczniów klasy II A Szkoły Podstawowej


Prowadząca: Danuta Kaźmierczak
Termin zajęć: poniedziałek od 14.40 do 15.25 średnia sala gimnastyczna.


Kółko sportowe adresowane jest do dzieci z klasy IIA lubiących sport i gry zespołowe. Głównym celem zajęć ruchowych jest wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.